Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 452
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 24
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 2
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 25
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 378
7 11 Ποτοποιία 16
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 6
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 39
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 58
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 15
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 87
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 75
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 1
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 26
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 29
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 84
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 8
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 188
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 14
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 41
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 82
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 17
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 5
26 31 Κατασκευή επίπλων 131
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 36
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 167
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 121
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 2
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 7
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 78
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 3
34 41 Κατασκευές κτιρίων 347
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 195
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 925
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.216
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.974
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.262
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 154
41 50 Πλωτές μεταφορές 2
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 88
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 42
44 55 Καταλύματα 58
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.657
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 91
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 39
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 28
49 61 Τηλεπικοινωνίες 82
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 180
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 61
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 21
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 35
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 175
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 161
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 203
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 155
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 303
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 21
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 129
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 114
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 106
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 11
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 71
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 38
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 92
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 180
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 5
70 85 Εκπαίδευση 285
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 31
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 17
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 41
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 83
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 76
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 160
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 321
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 4
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ