Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 3
2 1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 3
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε. http://www.ebex.gr/memberpages/details/116/
2 ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Ο.Ε. http://www.ebex.gr/memberpages/details/48/
3 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ebex.gr/memberpages/details/199
4 ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ktima-vourvoukeli.gr/
5 ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ