Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2433 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 1
2 2434 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 1
3 2442 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 2
4 2452 Χύτευση χάλυβα 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2 ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
3 Ε. ΚΟΝΤΟΛΙΑ - Κ. ΚΟΝΤΟΛΙΑ Ο.Ε.
4 Η.Κ.Β. ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ ΟΒΕΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ