Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.agrodiatrofiki.com.gr
2 ΑΛΣΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. http://www.alsamar.gr
3 ΑΦΟΙ ΝΙΝΑΧΙΔΗ Ο.Ε
4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ- ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://drakosae.webnode.gr/
5 ΚΟΨΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.northagro.gr
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ
7 ΣΠΑΝΙΔΗΣ Ν ΤΣΑΛΗΣ Θ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ε ΟΕ
8 ΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ