Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6612 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 9
2 6619 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 5
3 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 22
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 36 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 36 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 36 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DAIC ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ε.Ε. http://www.daic.gr
2 STARK M.I.C.K. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://starkmick.gr
3 VEMAGNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 Α.ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
5 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χ. - ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ Δ. ΟΕ
6 ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ Α. Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
7 ΑΓΚΑ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
9 ΑΛΦΑ ΔΟΜΗ Ι ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.alfagreen.gr/
10 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ΒΙΔΑΛΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.vidalis-sa.gr
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ CARS Ε.Ε.
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
14 ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.xanthibusiness.gr/
16 ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
17 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Χ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Δ. ΨΩΜΑ Σ. ΕΕ
18 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
19 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεφαλαιουχική Εταιρεία
21 ΚΟΨΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.northagro.gr
22 ΚΟΨΙΔΑΣ Θ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ο.Ε.
23 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
24 Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
25 ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ