Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 661212 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 9
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χ. - ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ Δ. ΟΕ
2 ΑΛΦΑ ΔΟΜΗ Ι ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.alfagreen.gr/
3 ΒΙΔΑΛΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.vidalis-sa.gr
4 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεφαλαιουχική Εταιρεία
6 ΚΟΨΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.northagro.gr
7 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
8 Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ