Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 662200 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 3
2 662210 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 19
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 22 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 22 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 22 από 22 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DAIC ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ε.Ε. http://www.daic.gr
2 STARK M.I.C.K. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://starkmick.gr
3 Α.ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
4 ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ Α. Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
6 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ CARS Ε.Ε.
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
9 ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.xanthibusiness.gr/
11 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Χ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Δ. ΨΩΜΑ Σ. ΕΕ
12 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
13 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
14 ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεφαλαιουχική Εταιρεία
15 ΚΟΨΙΔΑΣ Θ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ο.Ε.
16 ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.ebex.gr/memberpages/details/83/
e-Επιμελητήριο 1.0.2.122
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ