Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΜΕΚΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: 17ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ, 67061, ΑΒΔΗΡΑ
Δήμος: ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541094306-5-69
Κινητό τηλέφωνο: 6979114870
FAX: 2541094369
e-mail: seimekis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://seimekis.eu/
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 28302000 Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων 28490000 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 28920000 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 28951100 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από τα μέρη τους 28951200 Κατασκευή μερών μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού 28959900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 28959900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού  
4 28302000 Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων  
5 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων  
6 28490000 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών  
7 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  
8 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
9 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα  
10 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
11 28951200 Κατασκευή μερών μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού  
12 28920000 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές  
13 28951100 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από τα μέρη τους  
14 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους  
15 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
16 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
17 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
18 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
19 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ