Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. .
Διακριτικός τίτλος: Ε.Α.ΠΑ.Ξ. Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΤΣΙΝΗ 19, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541077564
FAX: 2541077048
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑ ΕΞΟΡΑΙΣΜΟΥ&ΚΑΘΑΡ.ΞΑΝΘΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 94991100 Υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
2 88991900 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.  
3 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
4 88911200 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία  
5 88101200 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων  
6 88911302 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ