Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΣΥΝΘΟΣ - Τεχνική - Εργοληπτική - Τουριστική - Οικιστική Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία
Διακριτικός τίτλος: ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 20, 67100, ΞΑΝΘΗΣ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541072178
FAX: 2541075032
e-mail: kosynthos@xan.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kosynthos.gr/
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 01451100 Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα 01451101 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα 01451201 Εκτροφή αιγών πάχυνσης 72194001 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία 01452200 Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος 10511100 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 10515000 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 01452100 Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
2 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
3 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα  
4 01451201 Εκτροφή αιγών πάχυνσης  
5 01451100 Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα  
6 01451101 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης  
7 01452200 Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος  
8 01452100 Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος  
9 10515000 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων  
10 10511100 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος  
11 72194001 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία  
12 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ