Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ Β. ΚΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΕΝΑΝΤΙ ΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΥ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541072046
FAX: 2541072036
e-mail: afoikazakou@otenet.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
2 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
3 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
4 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
5 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
6 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
7 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
8 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
9 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
10 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ