Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΙΔΑΛΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΩΝ ΤΕΡΜΑ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541024702
e-mail: vidalisavee@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.vidalis-sa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 46231000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 46231000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΥΡΙΑ 46241000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ 46241000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 15110000 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ· ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 17120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 17210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 10110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 10130000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 10120000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46241000 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος
2 10120000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών  
3 17210000 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι  
4 17120000 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού  
5 15110000 Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών  
6 10130000 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών  
7 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
8 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
9 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
10 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
11 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
12 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
13 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
14 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
15 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
16 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
17 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών  
18 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών  
19 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  
20 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  
21 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  
22 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ