Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ ΟΒΕΕ
Διεύθυνση: 1ΧΙΛ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ-ΠΗΓΑΔΙΩΝ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541070042
FAX: 2541026584
e-mail: akmi1951@hotmail.com
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25620000 Μεταλλοτεχνία 24332000 Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
2 24332000 Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα  
3 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
4 25620000 Μεταλλοτεχνία  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ