Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ν.ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ
Διεύθυνση: Ν ΖΥΓΟΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541076869
FAX: 2541084657
e-mail: hydrochemica@in.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 20133200 Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών 27123000 Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 20133200 Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
5 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων  
6 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
7 27123000 Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων  
8 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
9 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά  
10 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
11 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού  
12 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
13 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
14 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
15 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
16 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
17 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
18 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων  
19 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  
20 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  
21 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ