Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Διεύθυνση: 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541020900
FAX: 2541020900
e-mail: komninoslog@gmail.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
2 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
5 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
6 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
7 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
8 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
9 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
10 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
11 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ