Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
Διεύθυνση: ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, 67063, ΛΑΓΟΣ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 03112000 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ