Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67063, ΛΑΓΟΣ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541096711
FAX: 2541096795
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe) Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
2 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
3 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια  
4 56301008 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)  
5 56301014 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο  
6 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
7 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ