Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΝΕΤΑΞ
Διεύθυνση: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541021133
Νομική μορφή: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
2 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
3 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ