Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: F.C.S. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
Διεύθυνση: 1 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΓΟΥΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541028070
Κινητό τηλέφωνο: 6977090428
FAX: 2541083071
e-mail: fcskats@otenet.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 37001201 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 46421130 Χονδρικό εμπόριο ειδών εσωτερικής ένδυσης, από χαρτί ή κυτταρίνη 46421132 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 46491907 Χονδρικό εμπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού 46491908 Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από πλαστικές ύλες 46491918 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για οικιακή χρήση 46491919 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από πολυμερή του αιθυλένιου, για οικιακή χρήση 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 47545418 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 47595837 Λιανικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα 47788402 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α. 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών 96031200 Υπηρεσίες ταφής νεκρών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
2 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
3 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
4 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α.  
5 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
6 47788402 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
7 47545418 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  
8 47595837 Λιανικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα  
9 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
10 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
11 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
12 37001201 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών  
13 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
14 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
15 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
16 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
17 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
18 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
19 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών  
20 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά  
21 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
22 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
23 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
24 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
25 96031200 Υπηρεσίες ταφής νεκρών  
26 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
27 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
28 46491907 Χονδρικό εμπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού  
29 46421130 Χονδρικό εμπόριο ειδών εσωτερικής ένδυσης, από χαρτί ή κυτταρίνη  
30 46421132 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό  
31 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
32 46491908 Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από πλαστικές ύλες  
33 46491918 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για οικιακή χρήση  
34 46491919 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από πολυμερή του αιθυλένιου, για οικιακή χρήση  
35 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  
36 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  
37 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ