Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ paper
Διεύθυνση: 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541027069 - 2541074064
e-mail: kutsuba@gmail.com
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47788816 Λιανικό εμπόριο οργάνων σχεδίασης και παρόμοιων ειδών 46901007 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών 47788814 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανών γραφείου 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) 47788810 Λιανικό εμπόριο γραφομηχανών και μηχανών επεξεργασίας κειμένου 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ) 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων] 18141003 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 95291907 Υπηρεσίες πλαστικοποίησης ταυτοτήτων 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
2 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
3 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)  
4 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ  
5 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
6 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
7 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
8 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
9 47788810 Λιανικό εμπόριο γραφομηχανών και μηχανών επεξεργασίας κειμένου  
10 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά  
11 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
12 47788814 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανών γραφείου  
13 47788816 Λιανικό εμπόριο οργάνων σχεδίασης και παρόμοιων ειδών  
14 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]  
15 18141003 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων  
16 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
17 95291907 Υπηρεσίες πλαστικοποίησης ταυτοτήτων  
18 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
19 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  
20 46901007 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων  
21 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
22 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
23 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ