Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΨΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: NORTHAGRO
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ, 67063, ΛΑΓΟΣ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541096281
FAX: 2541096281
e-mail: info@northagro.gr
Ιστοσελίδα: http://www.northagro.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
2 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
3 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
4 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
5 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
6 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
7 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ