Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Ε. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ICON M.P.S.
Διεύθυνση: ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541074064
FAX: 2541027681
e-mail: akis@parxaridis.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών Έκδοση έντυπων εφημερίδων Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Λιανικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Λιανικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές για βιβλία) και μερών τους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου
2 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
3 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  
4 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
5 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
6 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
7 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων  
8 58141000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
9 58191300 Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων  
10 47788811 Λιανικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού  
11 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
12 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
13 47788822 Λιανικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  
14 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
15 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
16 77331103 Υπηρεσίες ενοικίασης φωτοτυπικών μηχανημάτων  
17 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
18 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
19 46661005 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού  
20 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
21 46661009 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών  
22 46691958 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές για βιβλία) και μερών τους  
23 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
24 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ