Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Δ. & Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΟΕ
Διεύθυνση: 2 ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΓΟΥΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541075730
Κινητό τηλέφωνο: 6978186222
FAX: 2541027961
e-mail: info@modoffice.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 46150000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 46411315 Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 77331102 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων γραφείου 16220000 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 13920000 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 13930000 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 31019900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 31011100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα 31091100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
2 46150000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας  
3 31019900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων  
4 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων  
5 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
6 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο  
7 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
8 13920000 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα  
9 31091100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
10 31011100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα  
11 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά  
12 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους  
13 16220000 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ  
14 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών  
15 13930000 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών  
16 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
17 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
18 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
19 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
20 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
21 77331102 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων γραφείου  
22 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
23 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
24 46411315 Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών  
25 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
26 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
27 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία  
28 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ