Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 78, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541027180 / 28380
FAX: 2541027467
e-mail: alunef@alumil.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 24422200 Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ