Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: The Roommates
Διεύθυνση: Μιχαήλ Καραολή 64, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 6930784056
e-mail: tselepia@ecotechniki.eu
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
6 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
8 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
9 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
10 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
11 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
12 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
13 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
14 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
15 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
16 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
17 43110000 Κατεδαφίσεις  
18 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
19 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
20 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων  
21 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
22 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
23 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
24 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
25 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
26 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
27 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
28 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
29 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
30 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
31 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
32 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ