Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LOSITO FRANCESCO MON. ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: EUROMARE ΜΟΝ.ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΑΒΑΤΟ, 67200, ΕΥΛΑΛΟ
Δήμος: ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541041976
FAX: 2541042265
e-mail: lositofrancesco@mail.com
Ιστοσελίδα: http://www.euromareit.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε
Αντικείμενο Επιχείρησης
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10200000 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
2 46381001 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών  
3 10203000 Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα  
4 03214000 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης  
5 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ