Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΝΕΞΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541026465
Ιστοσελίδα: www.menexes.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 13920000 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 13930000 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 16220000 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 31011100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα 31019900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31091100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 46411315 Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 74101902 Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων 95241000 Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής διακόσμησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
2 31019900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων  
3 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
4 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο  
5 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
6 13920000 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα  
7 31091100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
8 31011100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα  
9 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά  
10 32400000 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους  
11 16220000 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ  
12 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών  
13 13930000 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών  
14 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
15 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
16 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
17 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
18 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
19 95241000 Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής διακόσμησης  
20 74101902 Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων  
21 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
22 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
23 46411315 Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών  
24 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
25 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
26 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία  
27 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ