Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΟΔΙΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση: 6 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541071121
e-mail: tzaferhs@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://anodikiabete.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών πωλούμενων από S/M και η διανομή αγαθών για λογαριασμό τρίτων, 2. Η ανάληψις και εκτέλεσις ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων κάθε είδους και μορφής και η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων, 3. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και εν γένει επιχειρήσεων της Ελλάδας και της αλλοδαπής, 4. Η στην ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορία προϊόντων ιδίας παραγωγής και εμπορευμάτων όλων των αντικειμένων δραστηριότητάς της, 5. Η εισαγωγή, μεταποίηση και εμπορία ειδών χαρτοποιίας και πλαστικών ειδών, 6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο με αντικείμενο τα είδη οικονομικής δραστηριότητάς της, 7. Η συμμετοχή και συνεργασία σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή και αλλοδαπή εταιρίες οποιουδήπτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά, 8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρατηρίων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 27123000 Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
2 27122100 Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V  
3 27200000 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  
4 27122000 Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 V  
5 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
6 27116200 Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων και στατικών μεταλλακτών  
7 27124000 Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
8 22220000 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας  
9 27115000 Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων επαγωγέων  
10 17221100 Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης  
11 46691545 Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων και στατικών μεταλλακτών  
12 46761920 Χονδρικό εμπόριο πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά  
13 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ