Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541025460
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.Μ.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΜΠΑΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ