Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Μακρής Σ- Μαραγκός Α. ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΝΑΒΟΣ
Διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 3, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541083152
e-mail: info@remaxcanavos.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
2 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
3 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
4 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
5 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
6 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
7 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ