Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26-32, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 6909005110
e-mail: epixeirisiaki@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.xanthibusiness.gr/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 58130000 Έκδοση εφημερίδων 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
4 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
5 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
6 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
7 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση  
8 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
9 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ