Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΕΛΤΑ ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΙΩΝΙΚΗ Holdings
Διεύθυνση: ΠΕΤΕΙΝΟΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541084084
e-mail: d.vezeris@ioniki.net
Ιστοσελίδα: https://www.deltavita.gr/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 64301000 Υπηρεσίες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 69101000 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
2 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
3 69101000 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)  
4 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
5 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
7 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
8 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
9 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
10 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
11 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
12 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
13 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
14 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
15 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
16 64301000 Υπηρεσίες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα  
17 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ