Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΝΤΕΡ ΞΑΝΘΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67100, ΓΕΝΙΣΕΑ
Δήμος: ΑΒΔΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 6984998162
Νομική μορφή: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ