Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Θ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
Διεύθυνση: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 157, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541064015
e-mail: mitsubishi.ac.xanthi@gmail.com
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
4 47595804 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.  
5 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
6 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
7 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
8 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
9 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
10 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
11 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
12 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
13 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών  
14 26119000 Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων  
15 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
16 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
17 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
18 46431105 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων  
19 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
20 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ