Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΕΥΜΟΙΡΟ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541022246
FAX: 2541074222
e-mail: tsiloglou@hol.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ΚΥΡΙΑ 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 28110000 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 28120000 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 28140000 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 28150000 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 28210000 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28230000 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 28240000 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 28250000 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28301000 Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων 28410000 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 28411000 Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών 28411000 Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών 28490000 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 28910000 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 28920000 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 28940000 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 28950000 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 28960000 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 28990000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45194901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων και μερών τους 45194901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων και μερών τους 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
2 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
3 45194901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων και μερών τους  
4 45194901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων και μερών τους  
5 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
6 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
7 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών  
8 28140000 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων  
9 28490000 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών  
10 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
11 28990000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
12 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων  
13 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
14 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
15 28120000 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας  
16 28411000 Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών  
17 28411000 Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών  
18 28240000 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός  
19 28110000 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων  
20 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων  
21 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων  
22 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
23 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
24 28920000 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές  
25 28940000 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών  
26 28910000 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία  
27 28950000 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  
28 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  
29 28410000 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  
30 28960000 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών  
31 28230000 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
32 28301000 Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων  
33 28150000 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης  
34 28210000 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  
35 28250000 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
36 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
37 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
38 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
39 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
40 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας  
41 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας  
42 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
43 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
44 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
45 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
46 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
47 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
48 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
49 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
50 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
51 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
52 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
53 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
54 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
55 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
56 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ