Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ Π. ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΟΕ
Διεύθυνση: ΒΙΟΠΕΞ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541072541
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων Χονδρικό εμπόριο άλλης ακατέργαστης ξυλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων) Υλοτομία καυσόξυλων Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων
2 47788513 Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια  
3 16103900 Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων  
4 02201400 Υλοτομία καυσόξυλων  
5 46731101 Χονδρικό εμπόριο άλλης ακατέργαστης ξυλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων)  
6 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ