Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΕΚΕ Α.Ε.
Διεύθυνση: 2Ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ-ΠΕΤΕΙΝΟΥ, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541069600
FAX: 2541020095
e-mail: sekesa@sekesa.gr
Ιστοσελίδα: www.sekesa.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 12001900 Παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων· ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού· εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού 01193900 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 01193900 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 12009900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 12001900 Παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων· ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού· εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού
2 12009900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού  
3 01193900 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.  
4 01193900 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.  
5 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού  
6 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  
7 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ